Události

5. září 2018 v 20:27

Josefovský helovín

Obec Josefov v sobotu 8. září 2018, vyhlašuje soutěž o nejkrásnější zahrádku, vyzdobenou výtvory z dýní a nejlepšího dýňového strašáka JOSEFOVSKÝ HELOVÍN.

17. srpna 2018 v 11:50

Zarážání hory

Tato tradiční vinařská akce spojená s kulturním programem se koná v sobotu 1. září 2018 v 19.00 v prostoru „u vrb“ a následně v areálu „Výletiště pod zeleným,“ v případě nepříznivého počasí na sále Kulturního domu.

5. srpna 2018 v 19:47

Tradiční turnaj ulic v malé kopané

Obec Josefov pořádá X. ročník turnaje ulic v malé kopané, který se uskuteční v sobotu 11. srpna 2018 na víceúčelovém hřišti.

Aktuálně

13. září 2018 v 09:47

Veřejná vyhláška, Změna č. 3 ÚP Josefov, veřejné projednání

Obecní úřad Josefov, jako pořizovatel ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 52 stavebního zákona oznamuje, že veřejné projednání posouzeného a upraveného návrhu ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JOSEFOV se uskuteční dne 16. října 2018 (v úterý) od 17:00 hod. na OÚ Josefov. V souladu s § 52 stavebního zákona jej doručuje touto veřejnou vyhláškou.

6. září 2018 v 06:00

POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

Zasedání se bude konat ve čtvrtek dne 13. září 2018 ve 20.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

5. září 2018 v 10:41

Den s Policií ČR

Workshopu „Den s Policií ČR“ se koná 22. 9. 2018 v Hodoníně (více v příloze).

Reportáže z naší obce v roce 2016.
Reportáže z naší obce v roce 2015.
TVS - Podluží 1/2014. Magazín reportáží posbíraných na Podluží v prvním pololetí roku 2014.
Druhé krátké regionální zprávy z Regionu Podluží. Zpracované RTV Slovácko.
Ukázka z videozáznamu hodů 2011 v Josefově. Pokud chcete vidět více, kontaktujte stárky a neváhejte si objednat DVD.
Starosta Josefova Vojtěch Pospíšil neopomenul poděkovat MND Gas Storage a.s. za pomoc při rekonstrukci místního areálu, který dostal nový název Výletiště.
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI