Události

30. Srpen 2014 v 18:39

Zarážání hory 2014

Tato tradiční akce spojená s kulturním programem se koná v sobotu 6. září 2014 v 19.00 v prostoru „u vrb“ a následně na sále Kulturního domu, v případě příznivého počasí v areálu „Výletiště pod zeleným.“

22. Srpen 2014 v 01:25

Rybářské závody na místním rybníku

Josefovští rybáři zvou všechny děti a dospělé na rybářské závody, které se uskuteční v sobotu 30. srpna 2014 od 14.00 hodin na místním rybníku. V průběhu odpoledne budou probíhat soutěže o ceny.

10. Srpen 2014 v 10:27

Tradiční turnaj ulic v malé kopané

Obec Josefov pořádá VI. ročník turnaje ulic v malé kopané, který se uskuteční v sobotu 16. srpna 2014 na víceúčelovém hřišti.

Aktuálně

18. Srpen 2014 v 11:39

Sdělení Městského úřadu Hodonín

O odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného

15. Srpen 2014 v 21:37

Jmenování zapisovatele okrskové volebné komise pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014

Ke stažení Jmenování zapisovatele okrskové volebné komise pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014 (PDF)

V naší obci vyrábí krojovou obuv firma pana Janulíka, nositele lidových tradic, tel. 518 372 196.
Ukázka z videozáznamu hodů 2011 v Josefově. Pokud chcete vidět více, kontaktujte stárky a neváhejte si objednat DVD.
Starosta Josefova Vojtěch Pospíšil neopomenul poděkovat MND Gas Storage a.s. za pomoc při rekonstrukci místního areálu, který dostal nový název Výletiště.
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI