Rozpočtová odpovědnost DSO Mikroregion Hodonínsko 2018

18. září 2018 v 11:36

Průběžně aktualizováno

Veřejná vyhláška, Změna č. 3 ÚP Josefov, veřejné projednání

13. září 2018 v 09:47

Obecní úřad Josefov, jako pořizovatel ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 52 stavebního zákona oznamuje, že veřejné projednání posouzeného a upraveného návrhu ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JOSEFOV se uskuteční dne 16. října 2018 (v úterý) od 17:00 hod. na OÚ Josefov. V souladu s § 52 stavebního zákona jej doručuje touto veřejnou vyhláškou.

Volby komunální 2018

6. září 2018 v 17:33

Průběžně aktualizováno

POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

6. září 2018 v 06:00

Zasedání se bude konat ve čtvrtek dne 13. září 2018 ve 20.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Seznam nemovitostí, u nichž osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník není označena dostatečně určitě

28. srpna 2018 v 12:33

Ke stažení Seznam nemovitostí (.xls)

Rozpočtová odpovědnost obce Josefov 2018

9. srpna 2018 v 08:00

Rozpočtová odpovědnost obce Josefov 2018

Vyhlášení odchylného postupu pro usmrcování špačka obecného

30. července 2018 v 15:57

Datum vyvěšení 30. 7. 2018, datum sejmutí 31. 10. 2018.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Josefov

26. července 2018 v 18:22

Ke stažení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace (PDF)

Výzva Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Znojmo

25. července 2018 v 12:08

Datum vyvěšení 25. 7. 2018, datum sejmutí 23. 10. 2018.

Rozpočtová odpovědnost DSO Region Podluží 2018

19. června 2018 v 11:43

Region Podluží na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 39 oznamuje, že dokumenty týkající se rozpočtové odpovědnosti jsou uloženy elektronicky následovně…

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI