Pasport obyvatelstva 2010

2. února 2011

Pasport obyvatelstva 2010.

Obec Josefov – 2010
Ukazatel Celkem Ženy
Počet obyvatel k 1.1.2010 409 190
Vývoj obyvatelstva počet živě narozených 2 2
počet zemřelých 1 0
Migrace počet přistěhovalých 6 4
počet vystěhovalých 6 2
Počet obyvatel k 31.12.2010 410 194
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI