Povinná výměna řidičských průkazů

22. ledna 2013

Odbor dopravy a přestupků MěÚ Hodonín upozorňuje všechny držitele řidičských průkazů vydaných v období od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004.

Držitelé řidičských průkazů vydaných v období od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou povinni dle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, si je do 31. 12. 2013 vyměnit za nové. V případě, že si  řidičský průkaz nevymění, vystavují se při řízení vozidla riziku, že mu bude udělena pokuta za řízení bez platného řidičského průkazu.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI