POZVÁNKA – Kulaté stoly v obcích na Podluží a Hodonínsku 2013

14. října 2013

Místní akční skupina Dolní Morava ve spolupráci s Regionem Podluží a Mikroregionem Hodonínsko zve zástupce veřejnosti, samosprávy, podnikatel a neziskového sektoru na společný diskusní kulatý stůl, který se uskuteční v Josefově dne 22.10. 2013 od 17.00 hod. v Kulturním domě.

Akce se uskuteční v rámci realizace projektu “Získávání dovedností, animace a provádění na Dolní Moravě” podpořeného z Programu rozvoje venkova, opatření III.4.1.

Program:
1. Zahájení
2. Představení činnosti MAS Dolní Morava
3. Představení činnosti MAS (Strážnicko, Kyjovské Slovácko) v rámci PRV IV.1.2
4. Příprava integrované strategie území – základní informace, dotazník
5. Panelová diskuse – dle vybraných témat
6. Zhodnocení získaných informací a poznatků
7. Diskuse a Závěr

Formou „kulatých stolů“ chceme zapojit širokou veřejnost do procesu tvorby Integrované strategie území (ISU), která je nutným a výchozím dokumentem pro plánovací období 2014 až 2020. Jedná se o pracovní kulatý stůl pro zástupce místní samosprávy, firem, živnostníků, podnikatel, neziskových organizací (zájmové organizace, NNO, registrované spolky) a také ostatních obyvatel obce.
Na těchto pracovních setkáních chceme společně definovat potřeby všech těchto subjektů, vč. potřeb obce a jejího územního rozvoje, které bude možné v rámci spolupráce s MAS a prostřednictvím dotačních prostředků ze zdrojů Evropské unie zajistit a naplnit v dalších letech.

Formou panelových diskusí proběhne současně sběr námětů (záměrů či projektů, které zvažují tyto subjekty v budoucnu realizovat) pro tvorbu cílů a opatření strategie a zároveň pro tvorbu společného zásobníku projektů.

!!! Pokud se Váš záměr do strategie nepromítne, nebude moci být v budoucnu přes výzvy k předkládání projektů k financování prostřednictvím Místní akční skupiny podpořen !!!

Za řešitelský tým Vás na kulatý stůl ve Vaší obci srdečně zve

Ing. Josef Smetana
předseda sdružení
MAS Dolní Morava, o.s.

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI