VÝZVA: Zahájení sběru projektových záměrů a námětů na území obcí MAS Dolní Morava

27. února 2014

Vážení občané, v současné době zpracovává Místní akční skupina Dolní Morava novou strategii rozvoje území Dolní Moravy pro následující programovací období 2014 – 2020. Nový strategický dokument nám může zpřístupnit finanční prostředky EU z většiny připravovaných operačních programů.

Příprava strategie a také budoucí možnost čerpání finančních prostředků se dotýká všech subjektů působících ve venkovském prostoru ČR. Jedná se tedy nejen o obce, ale také o podnikatele a neziskových sektor.

Důležitou součástí přípravy strategie je také sběr projektových záměrů a námětů od všech výše uvedených subjektů, které budou do strategie zapracovány.

Obracíme se tedy na vás s nabídkou možnosti o začlenění vašich snů, vizí, či již konkrétních projektových záměrů a námětů, které byste chtěli v blízké budoucnosti (v období let 2016 – 2020) realizovat, do našeho společného Zásobníku projektových námětů.

Věříme, že společnými silami získáme dostatečné množství finanční prostředků, abychom co nejvíce ze zamýšlených projektů mohli prostřednictvím grantových schémat naší MAS uspokojit.

Získané informace a data budou využity pouze pro zpracování strategického dokumentu a nebudou zveřejňovány a poskytovány třetím stranám.

Uzávěrka 1. kola sběru námětů je 31.3.2014.

Jednoduchý formulář sloužící právě ke sběru námětů projektů je dostupný spolu s dalšími informacemi na našich webových stránkách: www.mas-dolnimorava.cz
Přímý odkaz na on-line formulář: http://www.mas-dolnimorava.cz/projektove-namety

Děkujeme za Vaši spolupráci

Ing. Josef Smetana
Předseda MAS Dolní Morava

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI