Základní škola a Mateřská škola Prušánky – Stravné

28. srpna 2012

Vzhledem k nárůstu DPH u potravin i energií se mění ceny obědů a svačinek od 1.9.2012 následovně: …

Stravné v MŠ:

 

Děti 3-6leté

Oběd                                                                   16,-Kč

Přesnídávka                                                          6,-Kč

Svačinka                                                               5,-Kč

 

Děti nad 6 let v MŠ                         

Oběd                                                                   21,-Kč

Přesnídávka                                                          6,-Kč

Svačinka                                                               5,-Kč

 

Ceny obědů v ZŠ:

Oběd žáka ve věku od 6 do 10 let                      21,-Kč

Od dosaženého 10.roku do 15 let                       22,-Kč/svačinka  7,-Kč

Od dosaženého 15 roku                                      25,-Kč

 

Cizí strávníci

Oběd                                                                   50,-Kč

 

Stravné je nutno uhradit před nástupem do MŠ či ZŠ, před zahájením stravování.

Tel.číslo do školní jídelny:   518 374 157

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI