Historické památky

Ke stažení

Sv. Anna

Socha sv. Anny z roku 1760 je nejstarší památkou obce Josefov, stojící na jižním cípu obce u silnice do Prušánek.

Sv. Jan Nepomucký

Sv. Jan Nepomucký postaven nákladem Jana a Apoleny Kolibových L.P. 1907.

Kříž

Kříž na okraji obce u silnice do Mikulčic postavený nákladem Františky Škápikové L.P. 1911.

Pieta

Sochu piety věnovali manželé František a Emilie Šupovi v roce 1904. Nachází se u silnice do Mikulčic.

Kříž u kostela

Kříž u kostela Všech svatých z r. 1877 postaven nákladem Matouše Sejáka L.P. 1853.

Kříž na hřbitově

Kříž na hřbitově postaven nákladem Františky Škápikové L.P. 1901.

Kříž


Kříž stojící na hranici s obcí Dolní Bojanovice postaven na upomínku Karla Turka zasaženého bleskem v r. 1945.

Svatá Trojice


Sloupové sousoší Svaté Trojice na severozápadním okraji obce postavené nákladem Václava Antonína Malošíka v r. 1908.

Anděl strážný


Zastavení u Anděla strážného na severozápadním okraji obce.

Kříž


Kříž v remízku nad vinnými sklepy postaven nákladem Kateřiny a Tomáše Bílkových L.P. 1868.

Sv. Urban


Sv. Urban patron vinařů stojící severně od obce mezi vinnými sklepy.

Dřevěný kříž

Starý dřevěný kříž stojící u cesty mezi vinnými sklepy.

Sv. Vendelín


Sv. Vendelín patron pastýřů postaven nákladem Františka a Marie Kováříkových L.P. 1907.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI