Historie

Školní kronika

Kroniky obce

Josef Prath: Památky Josefova

V srpnu roku 1884 napsal pan Josef Prath krátkou knihu k jubileu založení obce.

Z dějin Josefova 1782 – 1982

Roku 1982 vydal pan PhDr. František Helešic CSc. knihu o historii Josefova. Na konci knihy jsou fotografie.

Pečetítko

Obecní pečeť, kterou má v držení Štěpán Lekavý. Jak vypadalo pečetítko obce, si můžete prohlédnout na fotografiích níže.

Druhá světová válka v kronikách regionu Podluží

Josefov – z knihy “Druhá světová válka v kronikách regionu Podluží”

Máčel – Vajdiš: Slovácko – Architektonický vývoj vesnice

Citace knihy: MÁČEL, Otakar – VAJDIŠ, Jaroslav: Slovácko. Architektonický vývoj vesnice. Praha: Nakladatelství československých výtvarných umělců, 1958.

Miroslav Havlík – Z historie vinohradnictví v Josefově

Staroslovanské pohřebiště v Josefově, antropologický rozbor

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI