Posouzení kvality života v obci

Bakalářská práce, autor: Gabriela Ocetníková.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI