Statistické údaje


Statistické údaje o místních komunikací obce Josefov.

Místní komunikace v obci

V obci se nachází komunikace dle funkční třídy typu B, C a D.

Funkční třída B
komunikace II. a III. třídy nižších obytných útvarů
Funkční třída C
obslužné komunikace doplňující spojení sběrných komunikací ( II., III. třída) ve stávající a nové zástavbě, komunikace zpřístupňující objekty a území, ukončené někdy i slepě
Funkční třída D
chodníky
Funkční tř. B Funkční tř. C Funkční tř. D
Délka (v km) 1 1 2
Plocha (v tis. m2) 7 8 2
Pořizovací cena (v tis. Kč) 1 410 1 774 708
Časová pásma výstavby resp. rekonstrukce – počet akcí
Funkční tř. B Funkční tř. C Funkční tř. D
od r. 1961 – do r. 1965 1 4 2
od r. 1990 2 7 7
Funkční třída B
hlavní silnice: délka 960 m, šířka 7,5 m
Funkční třída C
Nová ulice: délka 300 m, šířka 6 m
Horní ulice: délka 260 m, šířka 7,5 m
Dolní ulice: délka 260 m, šířka 7,6 m
U Školy: délka 240 m, šířka 4,4 m
Za Dvorem: délka 80 m, šířka 5 m
U obchodu: délka 60 m, šířka 6m
Funkční třída D
chodníky: celková plocha 2 100 m2
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI