SBĚR NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU

7. října 2018

Obec Josefov oznamuje, že sběr nebezpečného a objemného odpadu proběhne v sobotu 13. října 2018 od 9.00 hod. do 13.00 hod. na Výletišti pod zeleným.

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Josefov

6. října 2018

Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhly volby do Zastupitelstva obce Josefov.

Prodej DVD Hody Josefov 2018

3. října 2018

Josefovské stárky oznamují, že se prodává DVD Josefovské hody 2018, cena je 350,–Kč. DVD je možno zakoupit v knihovně nebo u Lucie Hnidákové, tel. 606 592 536. Záznam z hodů si je možno také stáhnout digitálně z flash disku, cena je 50,–Kč.

MUDr. Hrbáčová Hana oznamuje

3. října 2018

MUDr. Hrbáčová Hana oznamuje, že 5/10 nebude ordinovat. Zastoupí MUDr. Herůdková na Čejči nebo ve Velkých Bílovicích.

Dotazník pro obyvatele pro program rozvoje

26. září 2018

Vážení spoluobčané, naše obec zpracovává program rozvoje, ve kterém chceme stanovit perspektivu obce ve všech oblastech působnosti na následujících 7 let. Vypracování programu rozvoje je nezbytnou součástí žádostí o dotace. V rámci tvorby programu rozvoje považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory, a proto se na Vás obracíme se žádostí o zodpovězení následujících otázek. Kromě vyjádření k situaci v obci bychom chtěli rovněž zjistit další konkrétní podněty.

Pozvánky do Slovanského hradiště v Mikulčicích

26. září 2018

„Chtěli bychom Vás i Vaše občany, hlavně pak rodiny s dětmi, co nejsrdečněji pozvat na akce, které se konají u nás na hradišti v rámci programového bloku Podzim v Rasticově městě Morava.“

Oznámení praktické lékařky z Prušánek

24. září 2018

MUDr. Urbanová oznamuje, že v tomto týdnu nebude ordinovat ve čtvrtek 27. 9. 2018, zástup Dolní Bojanovice od 12 – 15 hod.

Veřejná vyhláška, Změna č. 3 ÚP Josefov, veřejné projednání

13. září 2018

Obecní úřad Josefov, jako pořizovatel ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 52 stavebního zákona oznamuje, že veřejné projednání posouzeného a upraveného návrhu ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JOSEFOV se uskuteční dne 16. října 2018 (v úterý) od 17:00 hod. na OÚ Josefov. V souladu s § 52 stavebního zákona jej doručuje touto veřejnou vyhláškou.

POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

6. září 2018

Zasedání se bude konat ve čtvrtek dne 13. září 2018 ve 20.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Den s Policií ČR

5. září 2018

Workshopu „Den s Policií ČR“ se koná 22. 9. 2018 v Hodoníně (více v příloze).

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI