Pozvánka na zasedání členské schůze regionu Podluží

30. března 2011

Předseda svazku obcí Region Podluží svolává 18. veřejné zasedání členské
schůze svazku obcí, které se bude konat ve čtvrtek 14. dubna 2011 v 18.00 hodin
na KD v Týnci.

Závěrečný účet regionu Podluží 2010

30. března 2011

Ke stažení Závěrečný účet (PDF, 300 kB)

Výkaz pro hodnocení rozpočtu regionu Podluží 12/2010

30. března 2011

Ke stažení Výkaz (PDF, 8MB)

Návrh zadání pro vypracování změny č. 1 územního plánu

11. března 2011

Návrh zadání pro vypracování změny č. 1 územního plánu Josefov a oznámení o zahájení jeho projednávání.

Veřejná vyhláška

2. března 2011

Veřejná vyhláška o zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, datu a místě konání veřejného projednání a zveřejnění dokumentace

Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů 2011

28. února 2011

Oznámení Českého statistického úřadu o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 v České republice.

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov 

15. února 2011

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov, které se bude konat ve středu dne 23. února 2011 v 18.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Blahopřání panu Janulíkovi k významnému životnímu jubileu

10. února 2011

Přejeme našemu spoluobčanovi panu Josefu Janulíkovi k jubileu hodně zdraví, štěstí a ještě řadu krásných obuvnických výrobků! Ke gratulacím se přidal i ministr kultury pan Jiří Besser.

Rozpočet Obce Josefov na rok 2011

7. února 2011

Návrh rozpočtu vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce dne 7.2.2011.

Pasport obyvatelstva 2010

2. února 2011

Pasport obyvatelstva 2010.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI