Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání návrh Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje JMK

14. června 2024

Vyvěšeno 14. 06. 2024, sejmuto dne 18. 07. 2024

POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

6. června 2024

Zasedání se bude konat ve čtvrtek dne 13. června 2024 v 19.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Veřejná vyhláška – Aktualizace č. 3a Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

4. června 2024

Vyvěšeno 4. 6. 2024, sejmuto 19. 6. 2024

Návrh závěrečného účtu obce Josefov za rok 2023

28. května 2024

Vyvěšeno 28. 05. 2024, sňato 13. 06. 2024

Návrh Závěrečného účtu svazku obcí Region Podluží za rok 2023

24. května 2024

Datum vyvěšení 24. 5. 2024

Rozpočtová odpovědnost obce Josefov 2024

24. května 2024

Průběžně aktualizováno

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

23. května 2024

Vyvěšeno 23. 5. 2024, sňato 8. 6. 2024

Volby do Evropského parlamentu

23. května 2024

Průběžně aktualizováno

Návrh opatření obecné povahy – zásady regulace pajasanu žláznatého v ČR

16. května 2024

Vyvěšeno 16. 05. 2024, sňato 31. 05. 2024

Závěrečný účet Mikroregionu Hodonínsko za rok 2023

6. května 2024

Datum vyvěšení 6. 5. 2024, datum sejmutí 22. 05. 2024

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI