Návrh závěrečného účtu obce Josefov za rok 2019

25. května 2020

Datum vyvěšení 25. 5. 2020

Veřejná vyhláška – převzetí písemnosti stavebního úřadu

22. května 2020

Datum vyvěšení 22. 5. 2020, datum sejmutí 6. 6. 2020.

Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolného svazku obcí za rok 2019

20. května 2020

Datum vyvěšení 20. 5. 2020, datum sejmutí 10. 6. 2020.

Rozpočtová odpovědnost DSO Mikroregion Hodonínsko 2020

20. května 2020

Průběžně aktualizováno

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Josefov – Město Hodonín

19. května 2020

Datum vyvěšení 19. 5. 2020.

Veřejná vyhláška – Veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

14. května 2020

Datum vyvěšení 14. 5. 2020, datum sejmutí 23. 6. 2020

Veřejná vyhláška – návrh Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje JMK a Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území

7. května 2020

Datum vyvěšení 7. 5. 2020, datum sejmutí 21. 6. 2020

Rozpočtová odpovědnost obce Josefov 2020

5. května 2020

Průběžně aktualizováno

Vyúčtování položek vodného a stočného 2019

27. dubna 2020

Datum vyvěšení 27. 4. 2020 a datum sejmutí 30. 5. 2020.

Návrh závěrečného účtu Regionu Podluží – dobrovolného svazku obcí za rok 2019

24. dubna 2020

Datum vyvěšení 24. 4. 2020, datum sejmutí 12. 5. 2020

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI