Sběrný dvůr Josefov

Vlastníkem a provozovatelem sběrného dvora s kompostárnou je Obec Josefov. Sběrný dvůr se nachází za čistírnou odpadních vod v Josefově, parcelní číslo 257.

Otevírací doba:

Letní provoz: duben – říjen
Středa: 15,00 – 18,00 hodin
Sobota: 10,00 – 14,00 hodin

Zimní provoz: listopad – březen
Středa: 15,00 – 16,00 hodin
Sobota: 10,00 – 12,00 hodin

Pracovníci zařízení:
Šeďa Roman, tel. 702 250 422
Hralová Šárka, tel. 723 878 837

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI