Pozvánka na zasedání členské schůze regionu Podluží

29. května 2015

Předseda svazku obcí Region Podluží svolává 26. veřejné zasedání Členské schůze svazku obcí, které se bude konat v pondělí 15. června 2015 od 17.00 hodin v Kulturním domě v Ladné.

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
3. Zpráva o činnosti za rok 2014
4. Zpráva revizní komise za rok 2014
5. Projednání závěrečného účtu za rok 2014
6. Různé
7. Diskuse
8. Závěr

Mgr. Vojtěch Pospíšil
předseda svazku obcí
Region Podluží

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI