Dotazník pro obyvatele pro program rozvoje

26. září 2018

Vážení spoluobčané, naše obec zpracovává program rozvoje, ve kterém chceme stanovit perspektivu obce ve všech oblastech působnosti na následujících 7 let. Vypracování programu rozvoje je nezbytnou součástí žádostí o dotace. V rámci tvorby programu rozvoje považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory, a proto se na Vás obracíme se žádostí o zodpovězení následujících otázek. Kromě vyjádření k situaci v obci bychom chtěli rovněž zjistit další konkrétní podněty.

V případě, že je Vás v domácnosti více, než jste obdrželi dotazníků, můžete si vyzvednout další dotazník na Obecním úřadě v Josefově.

Dotazník můžete vyplnit i elektronicky na webových stránkách obce zde.

VYPLNĚNÝ DOTAZNÍK ODEVZDEJTE NA OBECNÍM ÚŘADĚ V JOSEFOVĚ, NEBO VHOĎTE DO SCHRÁNKY PŘED OBECNÍM ÚŘADEM. K DISPOZICI BUDE SCHRÁNKA PŘED VOLEBNÍ MÍSTNOSTÍ. NEJPOZDĚJI DO 14. 10. 2018. ELEKTRONICKÝ DOTAZNÍK TAKTÉŽ VYPLŇTE NEJPOZDĚJI DO 14. 10. 2018.

Dotazník je anonymní a jeho výsledky poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce. Poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete informováni na webu obce, v Josefovském zpravodaji a na besedě s občany Josefova. 

 

Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem.

Zastupitelstvo obce Josefov

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI