Soutěž v třídění odpadu

Soutěž v třídění odpadu 2019

Obec Josefov oznamuje občanům, že zastupitelstvo obce schválilo v roce 2017 motivační soutěž v třídění odpadu pro občany s pobytem v obci Josefov, primárně pro děti a mládež.

Soutěž byla zahájena dnem 3. června pro rok 2017 a po vyhodnocení loňských výsledků pokračuje dále od 12. ledna 2019, soutěžící mohou odevzdávat tříděný odpad dle pravidel soutěže. (Pravidla obce Josefov pro tuto soutěž jsou v příloze níže ve formátu PDF)

Kategorie soutěžících:

 1. děti do 15 let,
 2. mladiství do 18 let,
 3. dospělí.

Tříděný odpad a jeho složky:

 1. papír (modrý pytel),
 2. plast včetně PET láhví (žlutý pytel),
 3. nápojový karton (oranžový pytel).

Složky tříděného odpadu se budou odevzdávat v pytlích určených pro každou jeho složku. Pytle na tříděný odpad a značkovací fixy jsou k dispozici na Obecním úřadě nebo v Místní knihovně.

Pytle s vytříděným odpadem soutěžící označí identifikátorem značkovacím fixem na dvou místech, aby je nebylo možno zaměnit. (identifikátor je číslo popisné/rok narození, vzor 131/78)

Pytle s vytříděným odpadem budou soutěžící odevzdávat v domečku na tříděný odpad ve dny a čase k tomu určených osobě pověřené starostou obce, která zaznamená měrné hodnoty. (každá druhá sudá sobota od 10.00 hod. do 11.30 hod., případná změna doby a času bude oznámena místním rozhlasem nebo v Josefovských zprávičkách)

Měrnou hodnotou je celkový počet pytlů všech složek tříděného odpadu v pořadí přednosti papír, plast, nápojový karton.

Soutěžící musí třídit všechny uvedené složky tříděného odpadu.

V případě, že bude soutěžící podvádět, bude ze soutěže pro daný rok vyloučen!

Vyhodnocení soutěže proběhne do 30. listopadu příslušného roku.

Úspěšní soutěžící obdrží hodnotné ceny.

Děkujeme občanům, kteří nám pomáhají s čistotou v obci a zodpovědně třídí odpad.

Starosta soutěžícím i obci přeje, co nejvíce vytříděného odpadu!

 Ke stažení

Soutěž ve sběru tříděného odpadu 2018 – výsledky a ocenění

Zastupitelstvo obce Josefov rozhodlo o nákupu poukazů pro soutěžící na zboží v prodejně elektro. Soutěžícím děkujeme a gratulujeme!

Níže výše odměn a umístění.

Děti:                                       Mládež:                              Dospělí:

 1. 10.000,- Kč                  1. 10.000,- Kč                  1. 5.000,- Kč
 2. 7.500,- Kč                                                                  2. 2.000,- Kč
 3. 5.000,- Kč                                                                  3. 1.000,- Kč
 4. 2.000,- Kč
 5. 1.000,- Kč
 6. 500,- Kč
 7. 500,- Kč

 Děti

konečný stav   papír plast nápojový karton celkem
1. Petr Pospíšil 129 155 8   292
2. Adam Zhříval   81 141 13   235
3. Kateřina Formanová 100 104 7   211
4. Josef Prčík 69 98 6   173
5. Gabriela Benešová 36 81 15   132
6. Tomáš Salajka 51 63 4   118
7. Tobiáš Macůrek 61 40 1   102
8. Sandra Chludilová 4 4     8
9. Tereza Pavlišová   4     4

Mládež

konečný stav   papír plast nápojový karton celkem
1. Petra Petrášová 120 425 14   559
             

 Dospělí

konečný stav   papír plast nápojový karton celkem
1. Lenka Rebendová 74 84 3   161
2. Petr Netopilík 59 93 4   156
3. Martin Tománek 61 72 4   137
4. Martin Esterka 33 41 4   78
5. Jaromír Ištvánek 13 17 5   35
6. Dana Chludilová 14 14 2   30
7. Vojtěch Lekavý 1 3 3   7
8. Martin Prát   2     2
9. Růžena Bílková 1       1

 

Soutěž ve sběru tříděného odpadu 2017 – výsledky a ocenění

Zastupitelstvo obce Josefov rozhodlo o nákupu poukazů pro soutěžící na zboží v prodejně elektro. Soutěžícím byly poukazy předány, děkujeme jim a gratulujeme! V roce 2018 přejeme mnoho dalších úspěchů v soutěži!

 

Níže výše odměn a umístění.

Děti:                                                              Dospělí:

 1. 10.000,- Kč                                              1. 5.000,- Kč
 2. 7.500,- Kč                                                 2. 2.000,- Kč
 3. 5.000,- Kč                                                 3. 1.000,- Kč
 4. 2.000,- Kč
 5. 1.000,- Kč
 6. 500,- Kč
 7. 500,- Kč
 8. 500,- Kč

 

Děti

konečný stav   papír plast nápojový karton celkem
1. Josef Petráš 80 115 6   201
2. Petr Pospíšil   49 70 5   124
3. Tomáš Salajka 52 52 2   106
4. Barbora Formanová 21 37 2   60
5. Josef Prčík   17 15 2   34
6. Adam Zhříval   11 14 1   26
7. Sandra Chludilová 5 15 3   23
8. Tobiáš Macůrek 11 4     15

 

Dospělí

konečný stav   papír plast nápojový karton celkem
1. Petr Netopilík 32 48 1   81
2. Martin Esterka 5 17 1   23
3. Jaromír Ištvánek 6 12 2   20
4. Dana Chludilová 3 3     6
5. Vojtěch Lekavý 1 2 1   4
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI