Soutěž v třídění odpadu

Soutěž v třídění odpadu 2020

Obec Josefov oznamuje občanům, že zastupitelstvo obce schválilo v roce 2017 motivační soutěž v třídění odpadu pro občany s pobytem v obci Josefov, primárně pro děti a mládež.

Soutěž byla zahájena dnem 3. června pro rok 2017 a po vyhodnocení loňských výsledků pokračuje dále od 11. ledna 2020, soutěžící mohou odevzdávat tříděný odpad dle pravidel soutěže. (Pravidla obce Josefov pro tuto soutěž jsou v příloze níže ve formátu PDF)

Kategorie soutěžících:

 1. děti do 15 let,
 2. mladiství do 18 let,
 3. dospělí.

Tříděný odpad a jeho složky:

 1. papír (modrý pytel),
 2. plast včetně PET láhví (žlutý pytel),
 3. nápojový karton (oranžový pytel).

Složky tříděného odpadu se budou odevzdávat v pytlích určených pro každou jeho složku. Pytle na tříděný odpad a značkovací fixy jsou k dispozici na Obecním úřadě nebo v Místní knihovně.

Pytle s vytříděným odpadem soutěžící označí identifikátorem značkovacím fixem na dvou místech, aby je nebylo možno zaměnit. (identifikátor je číslo popisné/rok narození, vzor 131/78)

Pytle s vytříděným odpadem budou soutěžící odevzdávat v domečku na tříděný odpad ve dny a čase k tomu určených osobě pověřené starostou obce, která zaznamená měrné hodnoty. (každá druhá sudá sobota od 10.00 hod. do 11.30 hod., případná změna doby a času bude oznámena místním rozhlasem nebo v Josefovských zprávičkách)

Měrnou hodnotou je celkový počet pytlů všech složek tříděného odpadu v pořadí přednosti papír, plast, nápojový karton.

Soutěžící musí třídit všechny uvedené složky tříděného odpadu.

V případě, že bude soutěžící podvádět, bude ze soutěže pro daný rok vyloučen!

Vyhodnocení soutěže proběhne do 30. listopadu příslušného roku.

Úspěšní soutěžící obdrží hodnotné ceny.

Děkujeme občanům, kteří nám pomáhají s čistotou v obci a zodpovědně třídí odpad.

Starosta soutěžícím i obci přeje, co nejvíce vytříděného odpadu!

 Ke stažení

Soutěž ve sběru tříděného odpadu 2019 – výsledky a ocenění

Zastupitelstvo obce Josefov rozhodlo o nákupu poukazů pro soutěžící na zboží v prodejně elektro. Soutěžícím děkujeme a gratulujeme!

Níže výše odměn a umístění.

Děti: Mládež: Dospělí:
1. 10.000,- Kč 1. 10.000,- Kč 1. 5.000,- Kč
2. 7.500,- Kč 2. 7.500,- Kč 2. 2.000,- Kč
3. 5.000,- Kč 3. 5.000,- Kč 3. 1.000,- Kč
4. 2.000,- Kč
5. 1.000,- Kč
6. 500,- Kč
7. 500,- Kč
8. 500,- Kč

 Děti

konečné pořadí papír plast nápojový karton celkem
1. Barbora Formanová 98 158 4 260
2. Tobiáš Macůrek 154 88 3 245
3. Tomáš Salajka 83 99 12 194
4. Florian Hasil 60 73 1 134
5. Josef Prčík 57 60 10 127
6. Hynek Prčík 43 47 6 96
7. Gabriela Benešová 22 62 11 95
8. Tereza Pavlišová 18 68 6 92
9. Michaela Kudrnová 7 2 9
10. Sandra Chludilová 2 2

Mládež

konečné pořadí papír plast nápojový karton celkem
1. Petra Petrášová 172 518 12 702
2. René Zhříval 94 212 17 323
3. Jan Kobzík 52 73 4 129
4. Adam Mrákava 2 2 4
5. Barbora Prátová 2 1 3

Dospělí

konečné pořadí papír plast nápojový karton celkem
1. Helena Pospíšilová 125 130 8 263
2. Kateřina Bravencová 90 67 3 160
3. Petr Netopilík 56 67 4 127
4. Martin Tománek 45 50 2 97
5. Martin Esterka 33 42 6 81
6. Jaromír Ištvánek 20 23 6 49
7. Dana Chludilová 11 20 2 33
8. Vojtěch Lekavý 3 3
9. Růžena Bílková 1 1

Soutěž ve sběru tříděného odpadu 2018 – výsledky a ocenění

Zastupitelstvo obce Josefov rozhodlo o nákupu poukazů pro soutěžící na zboží v prodejně elektro. Soutěžícím děkujeme a gratulujeme!

Níže výše odměn a umístění.

Děti:                                       Mládež:                              Dospělí:

 1. 10.000,- Kč                  1. 10.000,- Kč                  1. 5.000,- Kč
 2. 7.500,- Kč                                                                  2. 2.000,- Kč
 3. 5.000,- Kč                                                                  3. 1.000,- Kč
 4. 2.000,- Kč
 5. 1.000,- Kč
 6. 500,- Kč
 7. 500,- Kč

 Děti

konečný stav papír plast nápojový karton celkem
1. Petr Pospíšil 129 155 8 292
2. Adam Zhříval 81 141 13 235
3. Kateřina Formanová 100 104 7 211
4. Josef Prčík 69 98 6 173
5. Gabriela Benešová 36 81 15 132
6. Tomáš Salajka 51 63 4 118
7. Tobiáš Macůrek 61 40 1 102
8. Sandra Chludilová 4 4 8
9. Tereza Pavlišová 4 4

Mládež

konečný stav papír plast nápojový karton celkem
1. Petra Petrášová 120 425 14 559

 Dospělí

konečný stav papír plast nápojový karton celkem
1. Lenka Rebendová 74 84 3 161
2. Petr Netopilík 59 93 4 156
3. Martin Tománek 61 72 4 137
4. Martin Esterka 33 41 4 78
5. Jaromír Ištvánek 13 17 5 35
6. Dana Chludilová 14 14 2 30
7. Vojtěch Lekavý 1 3 3 7
8. Martin Prát 2 2
9. Růžena Bílková 1 1

 

Soutěž ve sběru tříděného odpadu 2017 – výsledky a ocenění

Zastupitelstvo obce Josefov rozhodlo o nákupu poukazů pro soutěžící na zboží v prodejně elektro. Soutěžícím byly poukazy předány, děkujeme jim a gratulujeme! V roce 2018 přejeme mnoho dalších úspěchů v soutěži!

Níže výše odměn a umístění.

Děti:                                                              Dospělí:

 1. 10.000,- Kč                                              1. 5.000,- Kč
 2. 7.500,- Kč                                                 2. 2.000,- Kč
 3. 5.000,- Kč                                                 3. 1.000,- Kč
 4. 2.000,- Kč
 5. 1.000,- Kč
 6. 500,- Kč
 7. 500,- Kč
 8. 500,- Kč

 

Děti

konečný stav papír plast nápojový karton celkem
1. Josef Petráš 80 115 6 201
2. Petr Pospíšil 49 70 5 124
3. Tomáš Salajka 52 52 2 106
4. Barbora Formanová 21 37 2 60
5. Josef Prčík 17 15 2 34
6. Adam Zhříval 11 14 1 26
7. Sandra Chludilová 5 15 3 23
8. Tobiáš Macůrek 11 4 15

Dospělí

konečný stav papír plast nápojový karton celkem
1. Petr Netopilík 32 48 1 81
2. Martin Esterka 5 17 1 23
3. Jaromír Ištvánek 6 12 2 20
4. Dana Chludilová 3 3 6
5. Vojtěch Lekavý 1 2 1 4
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI