Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby 2. a 3. 10. 2020

4. září 2020

Datum vyvěšení 4. 9. 2020, datum sejmutí 3. 10. 2020

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI