Poplatek za TKO v obci Josefov na rok 2012

18. listopadu 2011

Na základě schválené Obecně závazné vyhlášky obce Josefov č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a potřeb pokrytí nákladů spojených s likvidací odpadů, je zvýšen poplatek za TKO od 1. ledna 2012 ze současných 300,- Kč osobu a rok, na 350,- Kč osobu a rok.

Ostatní poplatky zůstávají stejné jako dosud.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI