Pozvánky Městské knihovny Hodonín

25. září 2015

Městská knihovna Hodonín vás zve na besedu se spisovatelem Jiří Hájíčkem dne 5. října v 17:30, besedu s Václavem Koplíkem a Ladislavem Špetou dne 7. října 15:00 a výstavu obrazů Jiřího Miškeříka od 8. října 17:30.

Plakáty
Beseda Hájíček čaj o třetí pozvánkaMiskeriktisk

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI