Sběr nebezpečného a objemného odpadu

13. září 2011

Obec Josefov oznamuje, že sběr nebezpečného a objemného odpadu proběhne v sobotu 1. října 2011 od 9.00 hod. do 13.00 hod.

Místo sběru: Výletiště pod zeleným

Sběr nebezpečných odpadů

Druhy nebezpečných odpadů, které se odebírají:
Barvy, laky, lepidla, léky, suché monočlánky, akumulátorové baterie (autobaterie), oleje motorové, převodové, mazací, jedlé oleje (ze smažení), pneumatiky, zářivky, výbojky, ledničky, TV, monitory, ostatní drobné elektropřístroje (mikrovlnky, rádia, konvice atd.)

Co se nepřijímá: při sběru nebezpečných odpadů: odpady obsahující azbest.

Sběr ostatních odpadů

Odebírat budeme textil, koberce, sedačky, skříně, rámy oken, linoleum atd.

Co se nepřijímá: recyklovatelné odpady, papír, plastové obaly, sklo (kromě autoskla), železo. Vše, co se normálně vejde do kontejnerů a do pytlů, se tedy nepřijímá.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI