Hlášení rozhlasu – 10. 7. 2023

10. července 2023

Obecní úřad oznamuje…

Obecní úřad apeluje na občany, aby se soustředili na třídění odpadů, pytle jsou k dispozici na obecním úřadě nebo v knihovně, také máte možnost odpady dávat přímo do barevných popelnic. Při svozu popelnic je u popelnic hodně pytlů, které nejsou vytříděné!!!!

Upozorňujeme na nepořádek u černých kontejnerů !!!! Pokud jsou plné, tak tam nevhazujte odpad. Každá domácnost má mít svou popelnici, takže, kdo ji nemá, ať si ji pořídí !!!!

Obecní úřad důrazně upozorňuje občany, že je zákaz vyvážení stromů a dřeva na spáleniště u Kynologického klubu a také je zákaz vývozu trávy a bioodpadu na kompostoviště.

Obecní úřad důrazně upozorňuje občany na splatnost poplatků za popelnice a platby  za stočné, která byla 30. června 2023. K tomuto datu musí být podle vyhlášky a uzavřených smluv uhrazena alespoň polovina stanovené částky. Kdo tak z občanů neučinil, ať to co nejdříve napraví, protože u poplatků může dojít k vyměřovacímu řízení a poplatek může být podle zákona o místních poplatcích navýšen, takže nečekejte až do 30. listopadu 2023.

Obecní úřad oznamuje, že se v knihovně budou prodávat vstupenky na hody, a to v  pondělí 10. července od 17,00 do 19,00 hodin a ve čtvrtek 13. července od 14,00 do 17,00 hodin. Chasa Josefov tímto zve všechny občany na hody a besedu u cimbálu, které se uskuteční od této soboty 15. července do úterý 18. července. V sobotu bude hrát CM Zádruha a přes hody bude hrát DH Lanžhotčanka.

Stárci a chasa Josefov žádají o pomoc všechny chlapy při stavění máje, které se uskuteční v úterý 11. července 2023 od 19,00 hodin pod zeleným. Chasa předem všem děkuje za pomoc.

MUDr. Urbanová  oznamuje, že v pátek 14.7 nebude ordinovat. Akutně  nemocné  ošetří MUDr. Výmolová, Lužice  po předchozím telefonickém objednání na č. 608 639 874.

Obecní úřad oznamuje, že úřad bude uzavřen od pátku 14. července do středy 19. července 2023. V případě potřeby volejte starostu na telefon.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI