Hlášení rozhlasu – 26. 6. 2023

26. června 2023

Obecní úřad oznamuje…

Obecní úřad apeluje na občany, aby se soustředili na třídění odpadů, pytle jsou k dispozici na obecním úřadě nebo v knihovně, také máte možnost odpady dávat přímo do barevných popelnic. Při svozu popelnic je u popelnic hodně pytlů, které nejsou vytříděné!!!!

Upozorňujeme na nepořádek u černých kontejnerů !!!! Pokud jsou plné, tak tam nevhazujte odpad. Každá domácnost má mít svou popelnici, takže, kdo ji nemá, ať si ji pořídí !!!!

Obecní úřad oznamuje, že platbu poplatků za rok 2023 můžete hradit i na bankovní účet: KB Hodonín 24629671/0100, variabilní symbol – číslo rodinného domu. Platbu za polovinu poplatků roku 2023 uhraďte do 30. června 2023.

Obecní úřad důrazně upozorňuje občany, že je zákaz vyvážení stromů a dřeva na spáleniště u Kynologického klubu a také je zákaz vývozu trávy a bioodpadu na kompostoviště.

Paní Bolfíková přijímá objednávky koláčků k hodům. Tvarohové, ořechové, povidlové a makové cena za jeden kus je 6 Kč. Koláčky si můžete objednat na tel 776 083 040. Koláče vám budou přivezeny v pátek 14.7 v 18 hodin u Obecního úřadu

Farma Lang Velké Bílovice oznamuje, že od středy 28. června do vyprodání pořádá samosběr česneku, a to každý den za příznivého počasí v době od 7,00 do 20,00 hodin. Trasa bude vyznačena šipkami, více informací na facebook – farma Lang. Telefon 608 980 916, 724 251 132. Cena : česnek s natí 69,–Kč/kg, česnek bez natě 89,–Kč/kg, česnek bez natě na místě nasbíraný 125,–Kč/kg.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI