Hlášení rozhlasu – 3. 1. 2023

3. ledna 2023

Obecní úřad oznamuje…

Obecní úřad oznamuje, že se ve středu 4. ledna 2023 vyvážejí popelnice.

Výbor seniorů oznamuje, že se ve středu 4. ledna od 17,00 hodin bude konat na KD malé posezení.

Obecní knihovna oznamuje čtenářům, že se v knihovně platí výpůjční poplatky na rok 2023.

Charita Hodonín oznamuje, že se v naší obci Tříkrálová sbírka uskuteční tuto neděli 8. ledna 2023 po mši svaté od 9,30 hodin. Charita děkuje všem lidem za podporu a pomoc při sbírce.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI