Tříkrálová sbírka 2021

9. února 2021

V naší obci proběhla v lednu 2021 Tříkrálová sbírka pod záštitou Oblastní charity Hodonín.

Věříme, že každý přispěl alespoň málem a za to Vám patří dík. Letošní sbírka činila 19.025,- Kč. Děkujeme.

Za příspěvky děkuje radnice i charita, protože pomáhat druhým by měla být morální povinnost nás všech.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI