Informace o počtu a sídle volebních okrsků, pro volbu prezidenta republiky

26. listopadu 2012

Na základě ustanovení § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, informuji o počtu a sídle volebních okrsků na území naší obce pro volbu prezidenta republiky, která se bude konat ve dnech 11. a 12. ledna 2013, případné druhé kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2013.

Číslo okrsku: 1.
Sídlo volebního okrsku: Kulturní dům, Hlavní 131

Bc. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta obce

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI