Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

15. prosince 2017

Datum vyvěšení 15. 12. 2017, datum sejmutí 27. 1. 2018.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI