Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

29. září 2011

Zasedání se bude konat ve čtvrtek dne 6. října 2011 v 19.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
3. Kontrola plnění minulého usnesení
4. Schválení
4.1 Smlouvy s Jihomoravským Krajem o poskytnutí dotace na VO
4.2 Smlouvy s Jihomoravským Krajem o poskytnutí dotace na SDH
4.3 Rozpočtového opatření č.j. 6/2011
5. Projednání žádostí a stížností
6. Různé
7. Diskuse
8. Závěr
S pozdravem
Bc. Vojtěch Pospíšil
starosta

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI