POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

2. března 2023

Zasedání se bude konat ve čtvrtek dne 9. března 2023 v 19.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
4. Kontrola plnění minulého usnesení
5. Rozpočtové hospodaření obce
– Rozpočtové opatření č.j. 9/2022
– Návrh rozpočtu obce Josefov na rok 2023
6. Smluvní a majetkoprávní vztahy, procesní a organizační záležitosti
– smlouvy a dohody
– vnitřní organizační směrnice obce Josefov-Směrnice pro zpravování účetnictví
– kupní smlouva na pozemek na cyklostezku na Prušánky
7. Projednání žádostí a stížností, mj.
– žádost MS DIANA Josefov o finanční dar
– žádost ZŠMŠ Prušánky o finanční dar
– žádost Zdravotní klaun, o.p.s. o finanční dar
– žádost p. Zdeněk Klečka o pomoc s vyřízením dotace na provoz obchodu smíšeného zboží
8. Různé, mj.
– zpráva z inventury majetku a finanční kontroly
– záležitosti cyklostezky na Prušánky
– realizace investic a oprav v roce 2023
– soutěž ve sběru tříděného odpadu
– záležitosti kulturně-společenských a sportovních akcí
9. Diskuse
10. Závěr

S pozdravem
Mgr. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta

vyvěšeno: 2. března 2023
sňato: 9. března 2023

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI