Cyrilometodějská pouť na Podluží

19. června 2023

5. července v Mikulčicích na Valech na místě posvěceném působením soluňských bratří.

15.30 hod. – modlitební program
16.30 hod. – koncelebrovaná mše svatá biskupů Čech a Moravy

Všechny srdečně zve, zejména krojované, Římskokatolická farnost a Obecní úřad v Mikulčicích.

Kyvadlová doprava zajištěna od Obecního úřadu.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI