EG.D – Odstranění a ořez dřevin

6. prosince 2021

Vážení vlastníci a uživatelé pozemků,
dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou.

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI