Informace k volbám do Evropského parlamentu

21. března 2014

Ke stažení Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise (PDF) Informace o počtu a sídle volebních okrsků (PDF) Jmenování zapisovatele okrskové volební komise (PDF)

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI