Informace z ustanovujícího Zastupitelstva obce Josefov

9. listopadu 2010

Na ustanovujícím zasedání Zastupitelstva obce Josefov dne 9. listopadu 2010 byli zvoleni…

Na ustanovujícím zasedání Zastupitelstva obce Josefov dne 9. listopadu 2010 byli zvoleni:

  • starostou obce Bc. Vojtěch Pospíšil
  • místostarostou obce Mgr. Přemysl Růžička
  • předsedou Finančního výboru Ing. Tomáš Salajka
  • předsedou Kontrolního výboru Bc. Viktor Machač
  • předsedkyní Kulturního a sportovního výboru Lenka Rebendová
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI