Josefov má staronového starostu

2. listopadu 2018

Ve středu dne 31. října 2018 byli na 1. veřejném ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Josefov jednomyslně zvoleni starostou obce Mgr. Vojtěch Pospíšil a místostarostou obce Mgr. Přemysl Růžička.

Jednomyslně byli také zvoleni předsedové a členové výborů zastupitelstva. Finanční výbor: předseda Ing. Tomáš Salajka, členové Vladimír Chludil a Bc. Viktor Machač. Kontrolní výbor: předseda Bc. Viktor Machač, členové Ing. Vít Bílek a Lenka Rebendová. Kulturní a sportovní výbor: předsedkyně Lenka Rebendová, členové Ing. Vít Bílek, Růžena Hasilová, Vladimír Chludil, Ing. Tomáš Salajka.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI