Komentovaná prohlídka výstavy SVUM / SVUT

12. února 2024

Zveme Vás tímto na komentovanou prohlídku výstavy SVUM / SVUT a hosté, která proběhne ve středu 21. 2. 2024 od 17.00 hodin v Galerii výtvarného umění v Hodoníně, Úprkova 2. Svoji tvorbu přiblíží část vystavujících autorů.

Tradiční výstava spolku SVUM (Sdružení výtvarných umělců moravských), spojeného neodmyslitelně s historií Hodonína, přináší plody práce jeho členů za uplynulé dva roky. Ti si v tomto roce navíc přizvali členy spřáteleného spolku SVUT (Sdružení výtvarných umělců a teoretiků jihovýchodní Moravy) a několik dalších hostů.

Pokud komentovanou prohlídku nestihnete, výstava je k vidění ještě do 17. 3. 2024.

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI