Kontejnery pro sběrný dvůr Josefov

18. prosince 2023

Jihomoravský kraj nám opět velmi významně finančně pomohl schválením dotace ve výši 300.000,- Kč na akci pod názvem „Kontejnery pro sběrný dvůr Josefov,“ kdy nám spol. SYNPRO, s.r.o., Dolní Bojanovice dodala nové velkoobjemové kontejnery pro náš sběrný dvůr. Realizací tohoto projektu jsme přispěli ke zvýšení kvality života obyvatel obce a zlepšili vybavenost obecního prostoru.

Celková cena této akce byla 465.487,- Kč a z prostředků obce jsme hradili tuto akci ve výši 165.487,- Kč.

Jihomoravskému kraji Obec Josefov za poskytnutou dotaci upřímně děkuje!

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI