Modernizace veřejného osvětlení v obci Josefov, ul. Hlavní

28. listopadu 2023

Jihomoravský kraj nám opět velmi významně finančně pomohl schválením dotace ve výši 275.000,- Kč na akci pod názvem „Modernizace veřejného osvětlení v obci Josefov, ul. Hlavní,“ kdy nám spol. VEOS Pospíšil, s.r.o., Dolní Bojanovice zmodernizovala veřejné osvětlení v ulici Hlavní. Díky realizaci této akce obec zajistila dostatečné a efektivní osvětlení komunikací a veřejných prostranství, tím zvýšila bezpečnost svých obyvatel, snížila spotřebu elektrické energie, produkci CO2 a světelné znečištění v obci.

Celková cena této akce byla 547.158,62 Kč a z prostředků obce jsme hradili tuto akci ve výši 272.158,62 Kč.

Jihomoravskému kraji Obec Josefov za poskytnutou dotaci upřímně děkuje!

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI