Nemocnice TGM Hodonín – Nabídka služby dočasné odborné ošetřovatelské péče

15. února 2023

Potřebujete zajistit ošetřovatelskou péči o blízkého v době, kdy plánujete dovolenou, rekonstrukci domova nebo cítíte, že potřebujete načerpat sílu? PÉČI ZA VÁS MŮŽE NA URČITOU DOBU PŘEVZÍT Stanice odborné ošetřovatelské péče v Nemocnici TGM Hodonín, p. o.

Posláním  služby  je poskytovat kvalitní ošetřovatelskou péči seniorům, osobám se zdravotním či tělesným postižením, o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí a to na časově omezenou dobu.
Cílovou skupinu tvoří senioři, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením.

 Služba není určena pro:

-osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje zajištění nepřetržitého lékařského dohledu.

-osoby, které nejsou schopny pobytu v zařízení z důvodu akutní infekční nemoci;

-osoby, které trpí duševním onemocněním, které by svým chováním závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití.

Kontakt:  Aranka Kociánová, telefon: +420 518 306 281, mobil: + 420 606 777 183, email: kocianova@nemho.cz

Stanice odborné ošetřovatelská péče je jednou z lůžkových stanic Interního oddělení Nemocnice TGM Hodonín, p. o.

Zajišťuje odbornou ošetřovatelskou péči a následnou rehabilitaci u pacientů zejména po cévních mozkových příhodách, po těžších traumatech, po složitějších operacích pohybového aparátu a u pacientů, kterým není možno po určitou dobu při některých onemocněních poskytovat ambulantní péči.

Rehabilitaci provádí u pacientů, kteří nemohou nebo nejsou schopni o sebe pečovat. Jde zde  o poskytování komplexní péče a nácvik sebeobsluhy a soběstačnosti při provádění všedních denních činností, aby mohli být pacienti propuštěni do domácího prostředí. Na této stanici působí také zdravotně sociální sestra, která mimo jiné zajišťuje: sociální poradenství, sociálně terapeutické pohovorů s pacienty i rodinnými příslušníky, zajišťuje také poradenské pomoci při vyřizování žádostí o sociální dávky, o umístění do léčeben dlouhodobě nemocných či ústavů sociální péče.

Mladším klientům se změněným zdravotním stavem nabízí pomoc při orientaci v pracovním uplatnění.

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI