Petice za ústavní ochranu vody

24. srpna 2019

Voda je nenahraditelnou surovinou, bez které není možný život. Úrodná půda je základním předpokladem pro zemědělství a obživu obyvatel. Země nám byla svěřena, abychom o ni pečovali a předali ji našim dětem a vnoučatům.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI