Platba poplatků v roce 2018

20. června 2018

Informujeme občany, že vybírané poplatky a platby v roce 2018, vyjma poplatku za stočné zůstávají stejné jako v loňském roce a pravidla jejich placení také.

Poplatky za směsný komunální odpad (SKO) musí být uhrazeny do 30. června 2018, v případě, že výše poplatku za SKO převyšuje 1.000,- Kč, je možno poplatek uhradit ve dvou splátkách, první do 30. června 2018 a druhou nejpozději do 30. listopadu 2018.

Platbu lze provést na obecním úřadě nebo bankovním převodem, číslo účtu: 24629671/0100, v. s. číslo domu

Poplatky za stočné se budou hradit 2x za rok: 1. splátka ve výši 50% je splatná do 30. června 2018, 2. splátka ve výši 50% je splatná do 30. listopadu 2018.

Platbu lze provést na obecním úřadě nebo bankovním převodem, číslo účtu: 24629671/0100, v. s. číslo uzavřené smlouvy

Ostatní poplatky se hradí nejpozději do 30. listopadu 2018.

Ohlašovací povinnost k poplatku za SKO se týká i všech cizinců majících pobyt v ČR, na území obce Josefov.

SKO – popelnice (350,- Kč osoba/rok)
Stočné (900,- Kč osoba/rok)

Voda na hřbitově (50,- Kč hrob/rok)
Poplatek ze psů (50,- Kč rok/pes a 65,- Kč rok/každý další pes a rok)
Voda ve vinných sklepech (50,- Kč/m3)

Voda ve sklepech se platí čtvrtletně v místní knihovně v její otevírací době, dle níže uvedeného harmonogramu.

Kontrola vodoměrů bude tak jako loni probíhat při posledním termínu výběru!

Termíny výběru vody ve sklepech v roce 2018:

termín – 26. 3., 29. 3., 5. 4., 9. 4.

termín – 25. 6., 28. 6., 2. 7., 9. 7.

termín – 24. 9., 27. 9., 1. 10., 4. 10.

termín – 7. 12., 8. 12., 13. 12., 17. 12.

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI