Poplatky v obci Josefov na rok 2019

31. prosince 2018

Informujeme občany, že vybírané poplatky a platby v roce 2019 zůstávají stejné jako v loňském roce a pravidla jejich placení také.

Poplatky za směsný komunální odpad (SKO) musí být uhrazeny do 30. června 2019, v případě, že výše poplatku za SKO převyšuje 1.000,- Kč, je možno poplatek uhradit ve dvou splátkách, první do 30. června 2019 a druhou nejpozději do 30. listopadu 2019.

Poplatky za stočné se budou hradit 2x za rok: 1. splátka ve výši 50% je splatná do 30. června 2019, 2. splátka ve výši 50% je splatná do 30. listopadu 2019.

Ostatní poplatky se hradí nejpozději do 30. listopadu 2019.

Ohlašovací povinnost k poplatku za SKO se týká i všech cizinců majících pobyt v ČR, na území obce Josefov.

SKO – popelnice (350,- Kč osoba/rok)

Stočné (900,- Kč osoba/rok)

Voda na hřbitově (50,- Kč hrob/rok)

Poplatek ze psů (50,- Kč rok/pes a 65,- Kč rok/každý další pes a rok)

Voda ve vinných sklepech (50,- Kč/m3)

 

Voda ve sklepech se platí čtvrtletně v místní knihovně v její otevírací době, dle níže uvedeného harmonogramu.

Kontrola vodoměrů bude tak jako loni probíhat první prosincový pátek a sobotu 6. 12., 7. 12.!

Termíny výběru vody ve sklepech v roce 2019:

termín – 25. 3., 28. 3., 1. 4., 4. 4.

termín – 24. 6., 27. 6., 1. 7., 4. 7.

termín – 30. 9., 3. 10., 7. 10., 10. 10.

termín – 9. 12., 12. 12., 16. 12., 19. 12.

Případná změna poplatků či termínů bude zveřejněna obvyklým způsobem a uvedena v Josefovských zprávičkách a na webu obce.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI