Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise

11. října 2013

Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se budou konat ve dnech 25. a 26. října 2013

Na základě ustanovení § 14c písm. d) a v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, svolávám první zasedání okrskové volební komise č. 1 v obci Josefov na pondělí 14. října 2013 v 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Josefov, Hlavní 131, 696 21 Josefov.

Vezměte s sebou platný občanský průkaz, příp. platný cestovní pas.

S pozdravem
Mgr. Vojtěch Pospíšil
starosta

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI