Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva Josefov

11. září 2012

…která se koná 27. 9. 2012 v 18. 00 hod. v sále kulturního domu v Josefově.

Program:

  1. Zahájení.
  2. Zpráva o činnosti a hospodaření honebního společenstva.
  3. Návrh volba zapisovatele, mandátové a volební komise.
  4. Revizní zpráva.
  5. Návrh na změnu stanov.
  6. Volba starosty a členů honebního výboru.
  7. Projednání návrhu na výši nájmu a pronájem honitby.
  8. Diskuse.
  9. Návrh a schválení usnesení.
  10. Závěr.

V Josefově 11. 9. 2012

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI