Propagace MAS Dolní Morava

18. prosince 2016

MAS Dolní Morava pro své území, kam patří i naše obec, v současné době aktualizuje a zpřesňuje údaje ve své Strategii komunitně vedeného místního rozvoje a potřebuje informace o MAS a o možnostech dotací přes MAS dostat mezi širokou veřejnost.

Materiály níže.

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI