Rozšíření nošení roušek od září 2020

1. září 2020

Od 1. září je opět na některých místech zavedeno povinné nošení roušek, viz. níže krátký výčet. Chovejme se k sobě ohleduplně a dbejme zvýšené hygieny.

Není dobré stávající situaci podceňovat a zlehčovat, ale za toho půl roku jsme si určitě udělali všichni nějaký názor a není dobré občany neustále něčím strašit, naopak nás těší, že v Josefově nám zodpovědnost a odvaha nechybí, proto můžeme být příkladem ostatním. Zdraví je dar s životem nejcennější!

Povinnost nosit roušky:

  • ve veřejné dopravě,
  • při návštěvě úřadů,
  • při návštěvě zdravotnických zařízení a sociálních služeb,
  • ve volební místnosti,
  • při vnitřní hromadné akci nad 100 osob.

Je také mnoho doporučení a spousty výjimek, více informací na https://koronavirus.mzcr.cz/

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI