SBĚR NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU

7. října 2019

Obec Josefov oznamuje, že sběr nebezpečného a objemného odpadu proběhne tuto sobotu 12. října 2019 od 9.00 hod. do 13.00 hod. na Výletišti pod zeleným.

Sběr nebezpečných odpadů

Druhy nebezpečných odpadů, které se odebírají:

Barvy, laky, lepidla, léky, suché monočlánky, akumulátorové baterie (autobaterie), oleje motorové, převodové, mazací, jedlé oleje (ze smažení), pneumatiky, zářivky, výbojky, ledničky, TV, monitory, ostatní drobné elektropřístroje (mikrovlnky, rádia, konvice atd.)

Co se nepřijímá: při sběru nebezpečných odpadů: odpady obsahující azbest.

Sběr ostatních odpadů

Odebírat budeme textil, koberce, sedačky, skříně, rámy oken, linoleum atd.

Co se nepřijímá: recyklovatelné odpady, papír, plastové obaly, sklo (kromě autoskla), železo. Vše, co se normálně vejde do kontejnerů a do pytlů, se tedy nepřijímá.

Žádáme občany, aby věci byly řádně zabaleny tak, aby bylo možné je snadno naložit a pokud to budou kapaliny, aby byly v uzavřených nádobách tak, aby nedošlo k jejich vytečení!!!

SBĚR ŽELEZA A OSTATNÍCH KOVŮ  

Naši hasiči budou tuto sobotu 12. října 2019 vybírat železo a ostatní kovy. Budou tradičně jezdit po obci a budou vybírat i elektro odpad (televize, ledničky, mrazničky, mikrovlnky a jiné elektrospotřebiče).

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají s čistotou naší obce!

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI