Sběr nebezpečného a objemného odpadu

3. října 2013

Obec Josefov oznamuje, že sběr nebezpečného a objemného odpadu proběhne v sobotu 12. října 2013 od 9.00 hod. do 13.00 hod. na Výletišti pod zeleným.

Sběr nebezpečných odpadů
Druhy nebezpečných odpadů, které se odebírají:
Barvy, laky, lepidla, léky, suché monočlánky, akumulátorové baterie (autobaterie), oleje motorové, převodové, mazací, jedlé oleje (ze smažení), pneumatiky, zářivky, výbojky, ledničky, TV, monitory, ostatní drobné elektropřístroje (mikrovlnky, rádia, konvice atd.)
Co se nepřijímá: při sběru nebezpečných odpadů: odpady obsahující azbest.

 

Sběr ostatních odpadů
Odebírat budeme textil, koberce, sedačky, skříně, rámy oken, linoleum atd.
Co se nepřijímá: recyklovatelné odpady, papír, plastové obaly, sklo (kromě autoskla), železo. Vše, co se normálně vejde do kontejnerů a do pytlů, se tedy nepřijímá.

 

Žádáme občany, aby věci byly řádně zabaleny tak, aby je bylo možné snadno naložit a pokud to budou kapaliny, aby byly v uzavřených nádobách tak, aby nedošlo k jejich vytečení!!!

 

Sběr železa a ostatních kovů
Naši hasiči budou v sobotu 12. října 2013 vybírat železo a ostatní kovy. Budou tradičně jezdit po obci a budou vybírat i elektro odpad (televize, ledničky, mrazničky, mikrovlnky a jiné elektrospotřebiče).

 

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají s čistotou naší obce!

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI