Sběrný dvůr, Josefov

23. ledna 2022

Jihomoravský kraj nám opět velmi významně finančně pomohl schválením dotace ve výši 1.000.000,- Kč na akci pod názvem „Sběrný dvůr, Josefov,“ kdy nám spol. SWIETELSKY stavební s.r.o., Hodonín zbudovala nový sběrný dvůr. Díky vybudování vlastního sběrného dvora tak splňujeme požadavky legislativy na odpadové hospodářství.

Celková cena této akce byla 1.414.442,30 Kč a z prostředků obce jsme hradili tuto akci ve výši 414.442,30 Kč.

Jihomoravskému kraji Obec Josefov za poskytnutou dotaci upřímně děkuje!

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI