Smrtnica

7. března 2022

Slovo obecní knihovnice Růženy Hasilové

Vážení a milí spoluobčané,

dovolte mi, abych vás všechny informovala o tom, že konečně po dvou letech budeme opět slavit v naší obci tradiční SMRTNICI, která letos vychází na neděli 3. 4. 2022. Slavnost začíná v místním kostele mší sv. v 8.30hod. za děvčata. Proč toto všechno píšu? Protože je v naší obci dosti velké množství nově přistěhovaných občanů, kteří nevědí co SMRTNICA všechno obnáší. Naše již tradiční SMRTNICA je zapsaná v Nemateriálním kulturním dědictví Jihomoravského kraje. Kvůli Covid-19 byla po dva roky zrušena, tak jsme rádi, že letos již bude. Prosíme proto maminky a babičky, aby pomalu chystaly slovácké šaty, šátky, vlňáčky pro svá děvčata. Doufáme, že počasí už konečně bude trochu teplejší než v dřívějších letech. Jak Smrtnica probíhá: nejdříve si stárky a podstárky pozvou děvčata od 3 -14let na schůzku 14 dní před Smrtnicí na KD v Josefově, kde se naučí zpívat píseň Smrtná neděla… pak jim dají instrukce, co která děvčica bude podle věku vybírat při obchůzce po obci. Stárky vybírají peníze, podstárky vajíčka, další dvě děvčata hl. mouku, dvě poloh. mouku, dvě sádlo a dvě sůl. Děvčata jsou seřazena tak, že první jdou stárky, za nimi ostatní děvčata. Průvod uzavírají nejmladší děvčata, na které při obchůzce dohlížejí podstárky.

Děvčata ve slováckých šatech přicházejí již na mši svatou. Po ní se opět sejdou v 10hod. u kostela. Sem už si přinesou stárky Smrtku, podstárky košíky na vajíčka, další určená děvčata na mouku a sůl plátěné pytlíky, nebo malé kyblíky. Na sádlo také kyblíky. Po seřazení a za zpěvu procházejí celou obcí, u každého domu se zastaví, stárky zazvoní, po křesťanském pozdravení odříkají pasáž…a za to jsou obdarovány trochou mouky, solí, vajec, sádla a penězi. Po ukončené obchůzce přijdou všechna děvčata na KD na slavnostní oběd, který jim připravily maminky stárek a podstárek. Po odpolední obchůzce opět děvčata přijdou na KD, kde hrají různé hry a mají malé občerstvení. Vybrané potraviny jsou darovány charitě, peníze jsou použity na zaplacení občerstvení, balíčky pro děti a zbytek předán na příští rok.

Hasilová Růžena

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI